Privacyverklaring Altijd Thuis

Via de website www.akkedeer.com (hierna: “de Website”) en de online beveiligings-, welzijns-, en alarmeringsdiensten van Akkedeer (hierna: “de Dienst”) worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Akkedeer B.V. (hierna: “Akkedeer”) acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de Algemene Verordering Gegevensbescherming stelt. Dat betekent onder andere dat wij:

 • duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
  In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen. Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 18 februari 2019.
  Doeleinden van verwerkingWij verwerken uw persoonsgegevens in het algemeen voor de volgende doeleinden:
 • het bieden van de mogelijkheid tot het bestellen van de op de Website aangeboden producten en diensten;
 • het aanmaken van een account waarmee de Dienst kan worden benaderd;
 • het leveren van de Dienst, waarmee u de mogelijkheid heeft beveiligingen en/of alarmeringen in te stellen en te beheren. Deze beveiligingen en/of alarmeringen kunt u mogelijk (ook) voor derden instellen;
 • de sensordata voor het automatisch genereren van alarmeringen. U bepaalt zelf of u deze sensordata wenst te bewaren (gedurende 3 maanden) of deze sensordata enkel voor de geautomatiseerde verwerking van alarmeringen wenst te gebruiken.
 • het sturen van een periodieke nieuwsbrief;
 • het analyseren van statistieken en optimaliseren van de Website en de Dienst.
  Gebruik van persoonsgegevensDoor het gebruik van onze Website en/of Dienst laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de Website of de gevraagde Dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.
  Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:
 • NAW-gegevens
 • Telefoonnummer(s)
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • MAC-adres van de gebruikte apparatuur
 • Internetbrowser en apparaat type
  Uw gebruikersaccountMet ons portaal of via de mobiele applicatie kunt u toegang krijgen tot een beheeromgeving waar u zelf uw gegevens kunt inzien. Hiertoe wordt voor u een account aangemaakt, zodat u met uw eigen inloggegevens kunt inloggen op het portaal.
  Uw inloggegevens worden gekoppeld aan uw persoonsgegevens. Wij bewaren deze gegevens zodat u deze niet elke keer opnieuw hoeft in te vullen, zodat wij u kunnen contacteren in het kader van uitvoering van de overeenkomst, voor facturatie en om een overzicht te geven van de producten en diensten die bij ons worden afgenomen.
  Indien het noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst of indien dit wettelijk verplicht is, kunnen wij persoonsgegevens aan derden verstrekken. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze Website en/of onze Dienst kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.
  ContactformulierAls u een contactformulier op de website invult, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.
  Bij het invullen van een contactformulier, vragen wij u om de volgende gegevens:
 • Naam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
  Bovenstaande gegevens worden gebruikt om contact met u op te nemen zodat wij uw vraag en/of opmerking kunnen behandelen.
  Verstrekking aan derdenUw gegevens worden uitdrukkelijk niet aan derden verstrekt, tenzij dit noodzakelijk is voor het leveren van de Website of de Dienst. Indien er sprake is van doorgifte, zullen deze derden de gegevens voor geen enkel ander doel gebruiken en leggen we de aard van de gegevensuitwisseling vast in een overeenkomst.
  PublicatieWij publiceren uw gegevens niet.
  CookiesWanneer u onze website bezoekt, wordt uw IP-adres automatisch opgeslagen in de logbestanden van onze webserver. Dat is nodig om ons in staat te stellen de webserver op een goede manier te beheren en beveiligen.
  Wij zijn normaliter niet in staat om uw IP-adres te koppelen aan uw naam, adres of andere identificerende informatie, behalve als u ons dergelijke informatie actief verstrekt en gebruik blijft maken van hetzelfde IP-adres. Onze standaard-bewaartermijn voor logbestanden is 6 maanden.Wanneer u onze website voor het eerst bezoekt, wordt er een pop-up getoond, die u vraagt om ons gebruik van bepaalde cookies en plugins te accepteren. Door op ‘accepteren’ te klikken, geeft u ons toestemming om alle cookies en plugins te gebruiken zoals omschreven in de pop-up en deze privacyverklaring. U kunt de instellingen altijd aanpassen door naar uw browserinstellingen te gaan.
  Google AnalyticsAls u ons toestemming geeft via de cookie-instellingen, gebruiken wij Google Analytics om algemene statistieken te genereren en te bekijken hoe onze website wordt gebruikt door het publiek. De analytics-programma’s en cookies die wij gebruiken, volgen niet wat specifieke bezoekers op onze website aan het doen zijn. Met deze statistieken is het mogelijk onze diensten te optimaliseren. Voor meer informatie over Google Analytics, zie graag de Google Analytics privacy overview. (https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en)
  BeveiligingWij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. In het bijzonder nemen wij de volgende maatregelen:
 • logische toegangscontrole, gebruik makend van wachtwoorden;
 • automatische logging van alle handelingen rond de persoonsgegevens;
 • beveiliging van netwerkverbindingen via Secure Socket Layer (SSL) technologie;
 • doelgebonden toegangsbeperkingen; en
 • controle op toegekende bevoegdheden.

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze Website en/of Dienst zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Wijzigingen zullen op deze Website worden gepubliceerd en oude versies houden wij beschikbaar. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Bewaren van uw gegevens

Akkedeer B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. De sensordata die de Dienst genereert wordt 3 maanden bewaard. Wij hanteren de wettelijke administratieve bewaarplicht van 7 jaar volgens de belastingdienst.

Inzage en wijzigen van uw gegevens

U heeft het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van uw gegevens. Zie hiervoor onze contactgegevens aan het einde van de verklaring. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. U kunt deze terug vinden in de instellingen van uw browser.

Verwijderen van uw gegevens

U heeft altijd het recht om uw gegevens te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Akkedeer B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Contactgegevens

Als u vragen heeft over uw privacy en onze privacyverklaring, dan kunt u deze stellen via info@akkedeer.com, of per traditionele post op het volgende adres.

Akkedeer B.V. Daalakkersweg 2-70 5641JA Eindhoven 040 780 0641